​Khu vực dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp dịch vụ điện cho khoảng 900 dặm vuông, bao gồm hầu hết Quận Sacramento (và các phần nhỏ liền kề của Quận Placer và Yolo.) Khu vực dịch vụ của chúng tôi được chia thành bảy phường, mỗi phường được đại diện bởi một thành viên hội đồng được bầu chọn.

Dữ liệu bản đồ
Dữ liệu bản đồ ©2017 Google
Dữ liệu bản đồDữ liệu bản đồ ©2017 Google
Dữ liệu bản đồ ©2017 Google
Bản đồ
Vệ tinh

Mặc dù chúng tôi cố gắng đạt được độ chính xác 100% nhưng có thể có trường hợp dữ liệu bản đồ, số phường hoặc đại diện hội đồng được hiển thị không chính xác.