​Các cuộc họp hội đồng

Xem hoặc nghe trực tuyến

Tất cả các cuộc họp sẽ được phát trực tuyến. Các cuộc họp trước đây cũng có thể được xem trực tuyến. Chương trình nghị sự và các tài liệu cuộc họp khác có sẵn dưới đây.

Xem cuộc họp        Tài liệu họp 

 

Nhận thông báo về các chủ đề sắp tới

Bạn muốn được thông báo khi một chủ đề bạn quan tâm sẽ được thảo luận tại cuộc họp Hội đồng hoặc Ủy ban sắp tới? Đăng ký nhận thông báo của Hội đồng và nhận email khi có một số chủ đề nhất định trong chương trình nghị sự sắp tới.

Đăng ký nhận thông báo


Đưa ra ý kiến công khai

Chúng tôi đánh giá cao nhận xét của bạn và đã tạo ra một số tùy chọn để đảm bảo ý kiến của bạn được lắng nghe.

 1. Các thành viên của công chúng có thể đưa ra nhận xét công khai bằng văn bản về một mục cụ thể trong chương trình nghị sự hoặc về các mục không có trong chương trình nghị sự (nhận xét chung của công chúng) bằng cách gửi nhận xét qua email đến PublicComment@smud.org hoặc bằng cách gửi thư hoặc mang bản sao thực tế đến cuộc họp. Email không được theo dõi trong cuộc họp. Nhận xét bằng văn bản của bạn sẽ không được đọc vào hồ sơ mà sẽ được cung cấp cho Hội đồng và đưa vào hồ sơ của Cuộc họp Hội đồng hoặc Ủy ban nếu nhận được trong vòng 2 giờ sau khi cuộc họp kết thúc.
 2. Các thành viên của công chúng có thể đưa ra nhận xét bằng lời nói bằng cách điền vào biểu mẫu đăng ký tại bàn bên ngoài phòng họp trước hoặc trong cuộc họp và giao cho Bộ phận An ninh SMUD hoặc bằng cách sử dụng tính năng “Giơ tay” trong Zoom (hoặc nhấn *9 trong khi quay số vào số điện thoại/số điện thoại miễn phí) trong cuộc họp tại thời điểm bình luận của công chúng được đưa ra.
 3. Các cuộc họp Hội đồng và Ủy ban được tiến hành theo hình thức kết hợp với khả năng tham dự ảo có sẵn thông qua Zoom và liên kết đến cuộc họp sẽ được đưa vào chương trình nghị sự của cuộc họp đó. Công chúng có thể đăng nhập vào Zoom; tuy nhiên, chức năng sẽ bị giới hạn ở mức chỉ nghe hoặc xem trừ khi người tham gia sử dụng tính năng “Giơ tay” trong thời gian nhận xét công khai như đã lưu ý ở trên.

Thủ tục họp Hội đồng quản trị

Lịch

tháng Giêng 2024

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

tháng Giêng 18

Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

Xem cuộc họp ảo

Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

6 CH

Các cuộc họp của Ủy ban Hội đồng quản trị

tháng Giêng 17

Ủy ban chính sách

Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

Xem cuộc họp ảo

Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

6 buổi chiều

tháng Giêng 16

Ủy ban Tài chính & Kiểm toán

Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 buổi chiều 

  Tháng Hai 2024

  Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

  Tháng Hai 15

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Các cuộc họp của Ủy ban Hội đồng quản trị

  Tháng Hai 13 Ủy ban Tài nguyên Năng lượng & Dịch vụ Khách hàng

  Đã hủy

  Thông báo hủy bỏ
  Tháng Hai 13

  Ủy ban Tài chính & Kiểm toán

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều
  Tháng Hai 6

  Ủy ban chính sách

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

   

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  Ngay sau cuộc họp Ủy ban Phát triển Chiến lược dự kiến bắt đầu lúc 6 chiều

  Tháng Hai 6

  Ủy ban phát triển chiến lược

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

   

   

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều 

  Tháng Ba 2024

  Hội thảo Ban Giám đốc

  Tháng Ba 26

  Mattone Ristorante
  5723 Đại lộ Folsom, Sacramento, California

  5 chiều 

  Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

  Tháng Ba 21

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp 

  6 chiều 

  Cơ quan Năng lượng Bắc California (NCEA)
  Tháng Ba 21

  Các hạng mục được phân phát cho Ủy ban sau khi chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD Ngay sau cuộc họp Hội đồng quản trị dự kiến bắt đầu lúc 6p

  Các cuộc họp của Ủy ban Hội đồng quản trị

  Tháng Ba 19

  Ủy ban Tài nguyên Năng lượng & Dịch vụ Khách hàng

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  Ngay sau Ủy ban Tài chính & Kiểm toán và Cuộc họp Đặc biệt của Ban Giám đốc SMUD dự kiến bắt đầu lúc 6 chiều

  Tháng Ba 19

  Ủy ban Tài chính & Kiểm toán 

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Tháng Ba 12

  Ủy ban chính sách

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  Ngay sau Ủy ban Phát triển Chiến lược và Cuộc họp Đặc biệt của Ban Giám đốc SMUD dự kiến bắt đầu lúc 6 chiều
  Tháng Ba 12

  Ủy ban phát triển chiến lược

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Tháng Tư 2024

  Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

  Tháng Tư 18

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:


  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Các cuộc họp chung thường niên của JPA

  Tháng Tư 18

  Cơ quan Năng lượng Bắc California (NCEA), Số Cơ quan Quản lý Khí đốt Bắc California 1 (NCGA1) và Cơ quan Tài chính Khu Tiện ích Thành phố Sacramento (SFA)

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  Ngay sau cuộc họp Hội đồng quản trị SMUD dự kiến bắt đầu lúc 6 chiều

  Các cuộc họp của Ủy ban Hội đồng quản trị

  Tháng Tư 17 Ủy ban Tài nguyên Năng lượng & Dịch vụ Khách hàng Đã hủy  Thông báo hủy bỏ
  Tháng Tư 16 Ủy ban Tài chính & Kiểm toán Đã hủy  Thông báo hủy bỏ

  Tháng Tư 10

  Ủy ban chính sách

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều 
  Tháng Tư 9

  Ủy ban phát triển chiến lược

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Tháng Năm 2024

  Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

  Tháng Năm 16

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Các cuộc họp của Cơ quan quyền lực chung (JPA)
  Tháng Năm 16 Cuộc họp của Cơ quan Năng lượng Bắc California (NCEA) Đã hủy   Thông báo hủy bỏ
  Solano 4 Giai đoạn dự án gió 4 Cắt băng
  Tháng Năm 13 Solano East Laydown Yard, 7359 Đường Montezuma Hills, Rio Vista, CA 94571 9 sáng

  Các cuộc họp của Ủy ban Hội đồng quản trị

  Tháng Năm 14

   Ủy banTài nguyên Năng lượng & Dịch vụ Khách hàng

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  Ngay sau Cuộc họp của Ủy ban Tài chính & Kiểm toán và Ban Giám đốc dự kiến bắt đầu lúc 6 chiều
  Tháng Năm 14

  Ủy ban Tài chính & Kiểm toán

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

   

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Tháng Năm 8

  Ủy ban chính sách

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều 
  Tháng Năm 7

  Ủy ban phát triển chiến lược

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Tháng Sáu 2024

  Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

  Tháng Sáu 20

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:
   

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  5 chiều

  Các cuộc họp của Ủy ban Hội đồng quản trị

  Tháng Sáu 18

  Ủy ban Tài nguyên Năng lượng & Dịch vụ Khách hàng

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  Ngay sau cuộc họp Ủy ban Tài chính & Kiểm toán dự kiến bắt đầu lúc 6 chiều

  Tháng Sáu 18

  Ủy ban Tài chính & Kiểm toán

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều 

  Tháng Sáu 12

  Ủy ban chính sách

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Tháng Sáu 11

  Ủy ban phát triển chiến lược

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Tháng Bảy 2024

  Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

  Tháng Bảy 18

  Các nội dung được phân phát cho HĐQT sau khi Chương trình nghị sự được đăng tải:

   

   

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  tháng 8 2024

  Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

  tháng 8 15

     

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Các cuộc họp của Ủy ban Hội đồng quản trị

  tháng 8 14 Ủy ban Tài nguyên Năng lượng & Dịch vụ Khách hàng

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  tháng 8 13

  Ủy ban Tài chính & Kiểm toán

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều 

  tháng 8 7

  Ủy ban chính sách

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  tháng 8 6 Ủy ban phát triển chiến lược

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Tháng 9 2024

  Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

  Tháng 9 19

     

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Các cuộc họp của Ủy ban Hội đồng quản trị

  Tháng 9 18 Ủy ban Tài nguyên Năng lượng & Dịch vụ Khách hàng

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Tháng 9 17

  Ủy ban Tài chính & Kiểm toán

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều 

  Tháng 9 11

  Ủy ban chính sách

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Tháng 9 10 Ủy ban phát triển chiến lược

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Tháng 10 2024

  Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

  Tháng 10 17

     

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Các cuộc họp của Ủy ban Hội đồng quản trị

  Tháng 10 15 Ủy ban Tài nguyên Năng lượng & Dịch vụ Khách hàng

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  Ngay sau cuộc họp Ủy ban Tài chính & Kiểm toán dự kiến bắt đầu lúc 6 chiều

  Tháng 10 15

  Ủy ban Tài chính & Kiểm toán

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều 

  Tháng 10 9

  Ủy ban chính sách

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Tháng 10 8 Ủy ban phát triển chiến lược

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Tháng 11 2024

  Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

  Tháng 11 21

     

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Các cuộc họp của Ủy ban Hội đồng quản trị

  Tháng 11 20 Ủy ban Tài nguyên Năng lượng & Dịch vụ Khách hàng

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Tháng 11 19

  Ủy ban Tài chính & Kiểm toán

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều 

  Tháng 11 13

  Ủy ban chính sách

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Tháng Sáu 12 Ủy ban phát triển chiến lược

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều
  Tháng Sáu 7 Ủy ban Tài chính & Kiểm toán

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều
  Tháng Sáu 6 Ủy ban Tài chính & Kiểm toán

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Tháng mười hai 2024

  Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

  Tháng mười hai 12

     

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Các cuộc họp của Ủy ban Hội đồng quản trị

  Tháng mười hai 11

  Ủy ban chính sách 

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều 

  Tháng mười hai 10

  Ủy ban Tài chính & Kiểm toán 

  Thính phòng, Tòa nhà trụ sở SMUD

  Xem cuộc họp ảo

  Để tham gia qua Zoom, vui lòng tham khảo chương trình họp

  6 chiều

  Video trực tuyến về các cuộc họp Hội đồng sẽ có vào ngày hôm sau sau cuộc họp.

  Tài nguyên bổ sung

  Nhiệm vụ của Ủy ban HĐQT

  Ủy ban Cái ghế Phó Chủ tịch Ủy viên Ủy ban
  Chính sách Dave Tamayo Rob Kerth Gregg Fishman
  Phát triển chiến lược Nancy Bui-Thompson Gregg Fishman Heidi Sanborn
  Tài chính và Kiểm toán Rob Kerth Brandon Rose
  Nancy Bui-Thompson
  ERCS Brandon Rose Heidi Sanborn
  Dave Tamayo

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi cho Văn phòng Hội đồng theo số1-916-732-6155.

  Heidi Sanborn
  Heidi Sanborn