​Mga pulong ng lupon

Manood o makinig online

Ang lahat ng mga pagpupulong ay mai-stream online. Ang mga nakaraang pagpupulong ay maaari ding mapanood online. Ang mga agenda at iba pang materyales sa pagpupulong ay makukuha sa ibaba.

Manood ng mga pagpupulong        Mga materyales sa pagpupulong 

 

Maabisuhan tungkol sa mga paparating na paksa

Gusto mong maabisuhan kapag ang isang paksa na interesado ka ay tatalakayin sa isang paparating na pulong ng Lupon o Komite? Mag-sign up para sa mga notification ng Board at makatanggap ng email kapag nasa paparating na agenda ang ilang partikular na paksa.

Mag-sign up para sa mga notification


Paggawa ng mga pampublikong komento

Pinahahalagahan namin ang iyong mga komento at gumawa kami ng ilang mga pagpipilian upang matiyak na maririnig ang iyong boses.

 1. Ang mga miyembro ng publiko ay maaaring magbigay ng nakasulat na pampublikong komento sa isang partikular na item sa agenda o sa mga item na wala sa agenda (pangkalahatang pampublikong komento) sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga komento sa pamamagitan ng email sa PublicComment@smud.org o sa pamamagitan ng pagpapadala o pagpapadala ng mga pisikal na kopya sa pulong. Ang email ay hindi sinusubaybayan sa panahon ng pulong. Ang iyong mga nakasulat na komento ay hindi babasahin sa talaan ngunit ibibigay sa Lupon at ilalagay sa talaan ng Lupon o Pagpupulong ng Komite kung matanggap sa loob ng 2 na) oras pagkatapos ng pagpupulong.
 2. Ang mga miyembro ng publiko ay maaaring magbigay ng pasalitang komento sa pamamagitan ng pagkumpleto ng sign-up form sa mesa sa labas ng meeting room bago o sa panahon ng pulong at ibigay ito sa SMUD Security o sa pamamagitan ng paggamit ng feature na “Itaas ang Kamay” sa Zoom (o pagpindot sa *9 habang dina-dial sa telepono/toll-free na numero) sa panahon ng pulong sa oras na tinawag ang pampublikong komento.
 3. Ang mga pulong ng Lupon at Komite ay isinasagawa sa isang hybrid na format na may virtual na pagdalo sa pamamagitan ng Zoom, at ang link sa pulong ay isasama sa agenda ng pulong na iyon. Ang mga miyembro ng publiko ay maaaring mag-log in sa Zoom; gayunpaman, ang functionality ay limitado sa pakikinig- o view-only maliban kung gagamitin ng mga kalahok ang feature na "Itaas ang Kamay" sa panahon ng pampublikong panahon ng komento gaya ng nabanggit sa itaas.

Mga pamamaraan ng pagpupulong ng lupon

Kalendaryo

Ene 2024

Mga Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Ene 18

Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

Auditorium, SMUD Headquarters Building

Manood ng virtual meeting

Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

6 PM

Mga Pagpupulong ng Komite ng Lupon

Ene 17

Komite ng Patakaran

Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

Auditorium, SMUD Headquarters Building

Manood ng virtual meeting

Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

6 pm

Ene 16

Komite sa Pananalapi at Audit

Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 pm 

  Peb 2024

  Mga Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

  Peb 15

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Mga Pagpupulong ng Komite ng Lupon

  Peb 13 Energy Resources at Customer Services Committee

  Kinansela

  Paunawa ng pagkansela
  Peb 13

  Komite sa Pananalapi at Audit

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon
  Peb 6

  Komite ng Patakaran

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

   

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  Kaagad pagkatapos ng pulong ng Strategic Development Committee na nakaiskedyul na magsimula sa 6 pm

  Peb 6

  Komite sa Strategic Development

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

   

   

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon 

  Marso 2024

  Lupon ng mga Direktor Workshop

  Mar 26

  Mattone Ristorante
  5723 Folsom Boulevard, Sacramento, California

  5 ng hapon 

  Mga Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

  Mar 21

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong 

  6 ng hapon 

  Northern California Energy Authority (NCEA)
  Mar 21

  Mga bagay na ipinamahagi sa Komisyon pagkatapos mai-post ang agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building Kaagad pagkatapos ng pulong ng Lupon ng mga Direktor na nakatakdang magsimula sa 6p

  Mga Pagpupulong ng Komite ng Lupon

  Mar 19

  Energy Resources at Customer Services Committee

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  Kaagad pagkatapos ng Finance & Audit Committee at Special SMUD Board of Directors Meeting na nakaiskedyul na magsimula sa 6 pm

  Mar 19

  Komite sa Pananalapi at Audit 

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Mar 12

  Komite ng Patakaran

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  Kaagad pagkatapos ng Strategic Development Committee at Special SMUD Board of Directors Meeting na nakaiskedyul na magsimula sa 6 pm
  Mar 12

  Komite sa Strategic Development

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Abril 2024

  Mga Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

  Abr 18

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:


  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Pinagsamang Taunang Pagpupulong ng JPA

  Abr 18

  Northern California Energy Authority (NCEA), Northern California Gas Authority Number 1 (NCGA1), at Sacramento Municipal Utility District Financing Authority (SFA)

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  Kaagad pagkatapos ng SMUD Board of Directors Meeting na nakatakdang magsimula sa 6 pm

  Mga Pagpupulong ng Komite ng Lupon

  Abr 17 Energy Resources at Customer Services Committee Kinansela  Paunawa ng pagkansela
  Abr 16 Komite sa Pananalapi at Audit Kinansela  Paunawa ng pagkansela

  Abr 10

  Komite ng Patakaran

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon 
  Abr 9

  Komite sa Strategic Development

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Mayo 2024

  Mga Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

  Mayo 16

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Mga Pagpupulong ng Joint Powers Authority (JPA).
  Mayo 16 Northern California Energy Authority (NCEA) Meeting Kinansela   Paunawa ng pagkansela
  Solano 4 Wind Project Phase 4 Ribbon Cutting
  Mayo 13 Solano East Laydown Yard, 7359 Montezuma Hills Road, Rio Vista, CA 94571 9 am

  Mga Pagpupulong ng Komite ng Lupon

  Mayo 14

  Energy Resources at Customer Services Committee

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  Kaagad pagkatapos ng Finance & Audit Committee at Board of Directors Meeting na nakaiskedyul na magsimula sa 6 pm
  Mayo 14

  Komite sa Pananalapi at Audit

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

   

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Mayo 8

  Komite ng Patakaran

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon 
  Mayo 7

  Komite sa Strategic Development

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Hunyo 2024

  Mga Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

  Hunyo 20

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:
   

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  5 ng hapon

  Mga Pagpupulong ng Komite ng Lupon

  Hunyo 18

  Energy Resources at Customer Services Committee

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  Kaagad pagkatapos ng pulong ng Komite sa Pananalapi at Audit na nakaiskedyul na magsimula sa 6 ng hapon

  Hunyo 18

  Komite sa Pananalapi at Audit

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon 

  Hunyo 12

  Komite ng Patakaran

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Hunyo 11

  Komite sa Strategic Development

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Hulyo 2024

  Mga Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

  Hulyo 18

  Mga bagay na ipinamahagi sa Lupon pagkatapos mai-post ang Agenda:

   

   

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Agosto 2024

  Mga Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

  Agosto 15

     

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Mga Pagpupulong ng Komite ng Lupon

  Agosto 14 Energy Resources at Customer Services Committee

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Agosto 13

  Komite sa Pananalapi at Audit

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon 

  Agosto 7

  Komite ng Patakaran

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Agosto 6 Komite sa Strategic Development

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Set 2024

  Mga Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

  Set 19

     

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Mga Pagpupulong ng Komite ng Lupon

  Set 18 Energy Resources at Customer Services Committee

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Set 17

  Komite sa Pananalapi at Audit

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon 

  Set 11

  Komite ng Patakaran

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Set 10 Komite sa Strategic Development

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Okt 2024

  Mga Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

  Okt 17

     

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Mga Pagpupulong ng Komite ng Lupon

  Okt 15 Energy Resources at Customer Services Committee

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  Kaagad pagkatapos ng pulong ng Komite sa Pananalapi at Audit na naka-iskedyul na magsimula sa 6 PM

  Okt 15

  Komite sa Pananalapi at Audit

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon 

  Okt 9

  Komite ng Patakaran

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Okt 8 Komite sa Strategic Development

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Nob 2024

  Mga Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

  Nob 21

     

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Mga Pagpupulong ng Komite ng Lupon

  Nob 20 Energy Resources at Customer Services Committee

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Nob 19

  Komite sa Pananalapi at Audit

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon 

  Nob 13

  Komite ng Patakaran

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Hunyo 12 Komite sa Strategic Development

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon
  Hunyo 7 Komite sa Pananalapi at Audit

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon
  Hunyo 6 Komite sa Pananalapi at Audit

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Disyembre 2024

  Mga Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

  Disyembre 12

     

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Mga Pagpupulong ng Komite ng Lupon

  Disyembre 11

  Komite ng Patakaran 

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon 

  Disyembre 10

  Komite sa Pananalapi at Audit 

  Auditorium, SMUD Headquarters Building

  Manood ng virtual meeting

  Upang makilahok sa pamamagitan ng Zoom, mangyaring sumangguni sa agenda ng pulong

  6 ng hapon

  Ang streaming video ng mga pulong ng Lupon ay magiging available sa susunod na araw pagkatapos ng pulong.

  Mga karagdagang mapagkukunan

  Mga pagtatalaga ng Board Committee

  Komite upuan Pangalawang Tagapangulo Miyembro ng kumite
  Patakaran Dave Tamayo Rob Kerth Gregg Fishman
  Strategic Development Nancy Bui-Thompson Gregg Fishman Heidi Sanborn
  Pananalapi at Pag-audit Rob Kerth Brandon Rose
  Nancy Bui-Thompson
  ERCS Brandon Rose Heidi Sanborn
  Dave Tamayo

  Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Board Office sa 1-916-732-6155.

  Heidi Sanborn
  Heidi Sanborn