​Balita at media

Mayroon ka bang mga tanong para sa aming mga eksperto sa enerhiya o gusto mong humiling ng mas lumang balita? Matutulungan ka namin sa iyong pagtatanong sa mga oras ng negosyo sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-916-732-5100 o sa pamamagitan ng pag-email sa media@smud.org. Available din kami 24/7 upang sagutin ang mga katanungan tungkol sa mga pagkawala at emerhensiya.

Tingnan ang aming Outage Center para sa real-time na impormasyon sa outage.

Mga mapagkukunan ng media

Ang SMUD ay may pandaigdigang reputasyon para sa kadalubhasaan nito sa maraming paksang nauugnay sa pagbuo at paghahatid ng kuryente.

Ang aming kawani ng media ay maaaring magbigay sa iyo ng mga dalubhasa upang makapanayam sa maraming paksa.

Ang SMUD ay may library ng mga larawan at video clip na maaaring makatulong sa iyo sa paggawa ng iyong kwento. Sabihin sa amin ang iyong mga pangangailangan at gagawin namin ang aming makakaya upang tumulong. Makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon.