Pagkuha ng Nonstock Securities

Alinsunod sa seksyon 12773 ng California Public Utilities Code (Municipal Utility District Act), nakatanggap ang SMUD ng awtoridad na humawak ng nonstock security sa isang korporasyon o iba pang pribadong entity kung ang seguridad ay nakuha bilang bahagi ng isang pagbili ng mga produkto o serbisyo mula doon. entity, na may ilang mga paghihigpit.

Ang SMUD Board ay nagpatibay ng isang resolusyon noong Disyembre 10, 2020 upang pahintulutan ang SMUD na magpatakbo ng isang pilot project at patakarang namamahala sa pagkuha ng nonstock na seguridad. Nagbibigay-daan ito sa CEO at General Manager ng SMUD na magpatakbo ng Nonstock Security Pilot Project Program sa panahon mula Enero 1, 2020, hanggang Enero 1, 2025. Tingnan ang Resolution No. 22-09-02 at Attachment A sa ibaba.

I-download ang Resolution No. 22-09-02

I-download ang Attachment A