Kev yuav ntawm Nonstock Securities

Raws li tshooj 12773 ntawm California Public Utilities Code (Municipal Utility District Act), SMUD tau txais txoj cai los tuav kev ruaj ntseg uas tsis yog hauv ib lub tuam txhab lossis lwm qhov chaw ntiag tug yog tias qhov kev nyab xeeb tau txais los ntawm kev yuav khoom lossis kev pabcuam los ntawm qhov ntawd qhov chaw, nrog qee qhov kev txwv.

SMUD Pawg Thawj Coj tau txais kev daws teeb meem rau lub Kaum Ob Hlis 10, 2020 kom tso cai rau SMUD los ua qhov kev sim ua haujlwm thiab txoj cai tswjfwm kev nrhiav tau ntawm cov khoom tsis muaj kev ruaj ntseg. Qhov no tso cai rau SMUD's CEO & Tus Thawj Saib Xyuas Kev Lag Luam ua haujlwm rau Nonstock Security Pilot Project Program thaum lub sijhawm txij Lub Ib Hlis 1, 2020, txog Lub Ib Hlis 1, 2025. Saib qhov kev daws teeb meem No. 22-09-02 thiab Daim ntawv txuas A hauv qab no.

Download Kev daws teeb meem No. 22-09-02

Download tau daim ntawv A