​Xov xwm thiab xov xwm

Koj puas muaj lus nug rau peb cov kws paub txog hluav taws xob lossis xav thov kev tshaj tawm xov xwm qub? Peb tuaj yeem pab koj nrog koj qhov kev nug thaum lub sijhawm ua haujlwm los ntawm kev hu rau 1-916-732-5100 los yog xa email rau media@smud.org. Peb kuj muaj nyob rau 24/7 los teb cov lus nug txog kev tawm tsam thiab xwm txheej ceev.

Saib peb qhov Outage Center kom paub cov ntaub ntawv tawm hauv lub sijhawm.

Media kev pab

SMUD muaj lub koob npe nrov thoob ntiaj teb rau nws cov kev txawj ntse ntawm ntau lub ntsiab lus hais txog kev tsim hluav taws xob thiab xa khoom.

Peb cov neeg ua haujlwm tshaj tawm tuaj yeem muab cov kws tshaj lij rau koj los xam phaj ntau yam.

SMUD muaj lub tsev qiv ntawv ntawm cov duab thiab cov yeeb yaj kiab uas tuaj yeem pab koj tsim koj zaj dab neeg. Qhia rau peb koj xav tau thiab peb yuav ua qhov zoo tshaj plaws los pab. Tiv tauj peb kom paub ntau ntxiv.