​Peb cheeb tsam kev pabcuam

Peb muab kev pabcuam hluav taws xob rau kwv yees li 900 square mais, suav nrog feem ntau ntawm Sacramento County (thiab me me, nyob ib sab ntawm Placer thiab Yolo County.) Peb thaj chaw pabcuam tau muab faib ua xya pawg ntseeg, txhua tus sawv cev los ntawm pawg thawj coj xaiv tsa.

Daim ntawv qhia cov ntaub ntawv
Daim ntawv qhia cov ntaub ntawv ©2017 Google
Daim ntawv qhia cov ntaub ntawvDaim ntawv qhia cov ntaub ntawv ©2017 Google
Daim ntawv qhia cov ntaub ntawv ©2017 Google
Daim ntawv qhia
satellite

Thaum peb siv zog rau 100% qhov tseeb, tej zaum yuav muaj qhov xwm txheej thaum daim ntawv qhia cov ntaub ntawv, tus lej hauv pawg ntseeg lossis pawg thawj coj saib xyuas tsis raug.