​Ang aming lugar ng serbisyo

Nagbibigay kami ng serbisyong de-kuryente sa humigit-kumulang 900 square miles, kabilang ang karamihan sa Sacramento County (at maliliit, magkadugtong na bahagi ng Placer at Yolo Counties.) Ang aming lugar ng serbisyo ay nahahati sa pitong ward, bawat isa ay kinakatawan ng isang nahalal na miyembro ng lupon.

Data ng Mapa
Data ng mapa ©2017 Google
Data ng MapaData ng mapa ©2017 Google
Data ng mapa ©2017 Google
Mapa
Satellite

Habang nagsusumikap kami para sa 100% na katumpakan, maaaring may mga pagkakataon na ang data ng mapa, numero ng ward o kinatawan ng board na ipinakita ay hindi tama.