Mga Tuntunin at Kundisyon

Pinamamahalaan ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ang iyong paggamit sa website ng smud.org, gayundin ang anumang iba pang anyo ng media, channel ng media, mobile website o mobile application na nauugnay, naka-link o kung hindi man ay konektado dito (sama-sama, ang "Site") at ang iyong mga responsibilidad bilang isang gumagamit. Sa pamamagitan ng pag-access at paggamit sa Site na ito, sumasang-ayon ka na sumunod at sumunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Inilalaan ng Sacramento Municipal Utility District (SMUD) ang karapatang baguhin ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito sa pamamagitan ng pag-post ng mga pagbabago sa Site na ito. Ang iyong patuloy na paggamit ng Site kasunod ng pag-post ng anumang mga pagbabago ay bubuo ng iyong pagtanggap sa mga pagbabago.

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay bumubuo ng isang kontraktwal na kasunduan sa pagitan mo at ng SMUD. Mangyaring basahin nang mabuti ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito bago gamitin ang Site. Ang iyong paggamit sa Site ay nagpapatunay sa iyong pagtanggap at pagsang-ayon na sumunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Kung hindi mo nais na matali sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, hindi mo dapat ipagpatuloy ang paggamit ng Site.

Mangyaring idirekta ang anumang mga tanong o komento na mayroon ka tungkol sa Mga Tuntunin ng Paggamit sa Customer Service o tumawag sa 1-888-742-7683.

Pangkalahatang Mga Paghihigpit sa Paggamit

Ang lahat ng impormasyon, dokumento, produkto at serbisyo, trademark, logo, graphics, larawan at iba pang pagmamay-ari na materyal na ibinigay sa Site ay napapailalim sa trademark, marka ng serbisyo, copyright at/o mga karapatan sa intelektwal na ari-arian o mga lisensyang hawak ng SMUD o ng mga third party na mayroong lisensyado ang kanilang materyal sa SMUD.

Ang nilalaman ng Site ay inilaan para sa personal, di-komersyal na paggamit ng mga bisita sa Site. Bilang isang customer o estratehikong kasosyo, binibigyan ka ng SMUD ng limitadong karapatang ipakita ang mga pinagmamay-ariang materyal na ito lamang sa iyong personal na computer at upang kopyahin at i-download, i-print, at iimbak ang mga pinagmamay-ariang materyales para sa iyong personal, hindi pangkomersyal na paggamit, sa kondisyon na ang lahat ng copyright at trademark ay mapapansin. na matatagpuan sa mga pinagmamay-ariang materyales na makikita sa mga materyal na kinopya o na-download. Sumasang-ayon ka na huwag gamitin ang pagmamay-ari na materyales para sa anumang iba pang layunin o i-edit, baguhin, o pagandahin ang mga ito, nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng SMUD.

Ang komersyal na paggamit o pagsasahimpapawid o kung hindi man ay pagpapakalat ng anumang impormasyon sa mga pinagmamay-ariang materyal sa anumang media, nang walang paunang nakasulat na pag-apruba mula sa SMUD, ay mahigpit na ipinagbabawal. Halimbawa, hindi ka maaaring mag-post ng anumang nilalaman mula sa Site sa mga grupo ng balita, mga listahan ng mail o electronic bulletin board. Bilang karagdagan, hindi mo maaaring "i-frame" o "i-mirror" ang anumang pagmamay-ari na materyales o iba pang nilalaman na nilalaman o maa-access mula sa Site na ito sa anumang iba pang server o device na nakabatay sa Internet nang hindi muna kumukuha ng nakasulat na pahintulot. Inilalaan ng SMUD ang kumpletong titulo at ganap na mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng anumang nilalaman na iyong dina-download mula sa Site na ito. Ang limitadong karapatang ito na ibinigay sa iyo ng SMUD na gamitin ang mga pinagmamay-ariang materyales ay awtomatikong magwawakas, nang walang abiso sa iyo, kung lalabag ka sa alinman sa Mga Tuntunin ng Paggamit. Sa pagwawakas, sumasang-ayon kang sirain kaagad ang anumang na-download o naka-print na mga materyal na pagmamay-ari.

Mga lugar na pinaghihigpitan ng password ng Site

Ang ilang partikular na bahagi ng Site, tulad ng mga serbisyo ng Manage Your Account, ay pinaghihigpitan sa mga awtorisadong user sa pamamagitan ng paggamit ng mga password. Kung ikaw ay isang awtorisadong gumagamit ng mga pinaghihigpitang lugar, sumasang-ayon ka na ikaw ay ganap na responsable para sa pagpapanatili ng pagiging kumpidensyal ng iyong password at impormasyon ng account. Sumasang-ayon ka rin na abisuhan ang SMUD kung ang iyong password ay nawala, ninakaw, o isiwalat sa isang hindi awtorisadong third party, o kung ang password ay maaaring nakompromiso o kung mayroong anumang hindi awtorisadong paggamit ng iyong account o anumang iba pang paglabag sa seguridad sa Site kilala mo. 

Mga panuntunan sa seguridad

Sumasang-ayon ka na huwag labagin o tangkaing labagin ang seguridad ng o makagambala sa mga pagpapatakbo ng Site, kabilang ang walang limitasyon, (a) pag-access ng data o isang account na hindi ka pinahintulutang i-access o hindi nilayon para sa iyong paggamit; (b) gamit ang pangalan ng isa pang user, password o impormasyon ng account nang walang pahintulot mula sa user na iyon; (c) pagsubok sa kahinaan ng o paglabag sa mga hakbang sa seguridad o pagpapatunay ng anumang sistema o network na nauugnay sa Site; (d) panghihimasok sa serbisyo sa sinumang ibang user, host o network; o (e) pagtatangkang gawin ang alinman sa mga naunang aksyon.

Mga Link at Pakikipag-ugnayan ng Third Party

Ang Site ay nagbibigay ng mga link sa iba pang mga site na matatagpuan sa Internet (World Wide Web) na pagmamay-ari o pinamamahalaan ng mga partido maliban sa SMUD, kabilang ang mga provider ng mga online na serbisyo sa pagbabayad. Nagbibigay ang mga site na ito ng mga produkto o serbisyo na pinaniniwalaan ng SMUD na magiging mahalaga sa mga customer nito. Ang SMUD ay hindi, gayunpaman, isang ahente, kasosyo, kinatawan ng pagbebenta, o distributor para sa mga may-ari o operator ng mga link na site na ito. Ang iba pang mga site na ito ay karaniwang nilikha at pagmamay-ari ng mga partido at responsibilidad ng mga taong iyon o organisasyon at hindi ng SMUD.

Ang pagbili ng anumang mga produkto o serbisyo mula sa naturang mga third party ay sa pagitan mo at ng naaangkop na third party. Bagama't sinisikap ng SMUD na magbigay ng mga link lamang sa mga site na iyon na kagalang-galang, hindi namin maaaring katawanin o hindi ginagarantiyahan ang kawastuhan, bisa, kawastuhan, o pagiging maaasahan ng mga naka-link na site at ang kanilang nilalaman o ng mga produkto o serbisyong nakuha sa pamamagitan ng mga ito. Sasagutin mo ang lahat ng panganib na nauugnay sa iyong paggamit ng iba pang mga site. Sumasang-ayon ka na hindi mananagot ang SMUD para sa anumang mga pinsalang dulot ng iyong pag-access sa mga naturang site o ang iyong pagbili ng mga produkto o serbisyo mula sa mga naturang site.

Mga serbisyo

Sa ilang partikular na site na pinapatakbo ng SMUD, binibigyan ng SMUD ang mga user ng kakayahang magbigay ng komentaryo sa mga artikulo at mga kaganapan sa balita (Serbisyo) bilang limitadong pampublikong forum upang bigyang-daan ang bukas na talakayan ng mga isyung nauugnay sa SMUD, kahusayan sa enerhiya, pagtitipid ng enerhiya o natural. mapagkukunan, o nagpapakita ng tumpak na impormasyon sa matipid na pagbili, pagpapanatili o paggamit ng anumang appliance ng device gamit ang liwanag, init, o kuryente. Maaaring magbigay ang SMUD ng iba pang mga serbisyo sa mga user sa mga website nito na hindi inilarawan sa itaas. Naiintindihan mo na ang iyong paggamit ng Mga Serbisyong ibinigay ng SMUD sa mga website nito ay napapailalim sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Naiintindihan mo na ang SMUD ay nagbibigay lamang ng mga pasilidad para sa pagpapatakbo ng Mga Serbisyo. Hindi inaprubahan o ineendorso ng SMUD ang anumang mensaheng nai-post ng mga user mula sa paggamit ng Mga Serbisyo. Hindi sinusuri ng SMUD ang background ng sinumang gumagamit ng Mga Serbisyo.

Bilang pagsasaalang-alang sa iyong paggamit ng Mga Serbisyo, kinakatawan mo na ikaw ay nasa legal na edad upang bumuo ng isang may-bisang kontrata at hindi isang taong pinagbawalan sa paggamit ng Mga Serbisyo sa ilalim ng mga batas ng United States. Sumasang-ayon ka rin na: (a) magbigay ng totoo, tumpak, kasalukuyan at kumpletong impormasyon tungkol sa iyong sarili gaya ng sinenyasan ng form ng pagpaparehistro (ang Data ng Pagpaparehistro) at (b) panatilihin at agad na i-update ang Data ng Pagpaparehistro upang panatilihin itong totoo, tumpak, napapanahon at kumpleto. Kung nagbibigay ka ng anumang impormasyon na hindi totoo, hindi tumpak, hindi kasalukuyan o hindi kumpleto, o ang SMUD ay may makatwirang dahilan upang maghinala na ang naturang impormasyon ay hindi totoo, hindi tumpak, hindi kasalukuyan o hindi kumpleto, ang SMUD ay may karapatang suspindihin o wakasan ang iyong paggamit ng Mga Serbisyo at tanggihan ang anuman at lahat ng kasalukuyan o hinaharap na paggamit ng Mga Serbisyo nito.

Nauunawaan mo na ang anumang komentong nai-post ng isang user ng Mga Serbisyo ay nagpapahayag lamang ng mga pananaw ng user at hindi sumasalamin sa mga pananaw ng SMUD. Paminsan-minsan, maaaring gumamit ang SMUD ng mga administrator upang subaybayan ang nilalaman o hitsura ng mga nai-post na komento. Isinasaalang-alang ang real-time na katangian ng Mga Serbisyo, imposible para sa amin na subaybayan o suriin ang bawat mensahe. Hinihikayat kang mag-ulat ng mga pang-aabuso sa SMUD.

Kinikilala mo na ang mga administrator ay may karapatan (ngunit hindi ang obligasyon) sa kanilang sariling pagpapasya na tanggihan o ilipat ang anumang nilalaman mula sa paggamit ng Mga Serbisyo. Nang hindi nililimitahan ang naunang nabanggit, ang mga administrator ay may karapatan na mag-alis ng anumang nilalaman na lumalabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit o hindi makatwirang nauugnay sa limitadong layunin ng pampublikong forum o kung hindi man ay hindi kanais-nais. Kinikilala mo, pumayag, at sumasang-ayon na maaaring i-access, panatilihin at ibunyag ng mga administrator ang iyong Data ng Pagpaparehistro at ang nilalaman na iyong nai-post gamit ang Mga Serbisyo kung kinakailangan na gawin ito ng batas o sa isang magandang loob na paniniwala na ang naturang pangangalaga o pagsisiwalat ng access ay makatwirang kinakailangan sa nag-iisang opinyon ng SMUD na: (a) sumunod sa legal na proseso; (b) ipatupad ang Mga Tuntunin ng Paggamit, (c) tumugon sa mga claim na ang anumang nilalaman ay lumalabag sa mga karapatan ng mga ikatlong partido, (d) tumugon sa iyong mga kahilingan para sa serbisyo sa customer, o (e) protektahan ang mga karapatan, ari-arian, o personal na kaligtasan ng ang publiko.

Ikaw, at hindi ang mga administrator at/o SMUD, ang ganap na responsable para sa lahat ng nilalaman na iyong ina-upload, nai-post, i-email, ipinadala o kung hindi man ay ginagawang available sa pamamagitan ng paggamit ng Mga Serbisyo. Hindi kinokontrol ng SMUD ang nilalamang nai-post ng mga gumagamit ng Mga Serbisyo at, dahil dito, hindi ginagarantiyahan ang katumpakan, integridad o kalidad ng naturang nilalaman. Sumasang-ayon ka na dapat mong suriin at tanggapin ang lahat ng panganib na nauugnay sa paggamit ng anumang nilalaman, kabilang ang anumang pag-asa sa katumpakan, pagkakumpleto, o pagiging kapaki-pakinabang ng naturang nilalaman.

Sumasang-ayon ka na hindi mo gagamitin ang Mga Serbisyo para:

  • Mag-upload, mag-download, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang nilalaman, kabilang ang sa pamamagitan ng anumang mga attachment dito, na labag sa batas, nakakapinsala, nagbabanta, mapang-abuso, nanliligalig, mapanirang-puri, mapanirang-puri, bulgar, malaswa, libelous, invasive sa privacy ng iba, mapoot , o lahi, etikal o kung hindi man ay hindi kanais-nais;
  • Mag-upload, mag-download, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang nilalaman, kabilang ang sa pamamagitan ng anumang mga attachment dito, na o nauugnay sa pangangampanya sa pulitika;
  • Mag-upload, mag-download, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang nilalaman, kabilang ang sa pamamagitan ng anumang mga attachment dito, na wala kang karapatang gawing available sa ilalim ng anumang batas o sa ilalim ng mga relasyong kontraktwal o katiwala (tulad ng, ngunit hindi limitado sa, panloob na impormasyon, pagmamay-ari at kumpidensyal na impormasyong natutunan o isiwalat bilang bahagi ng mga relasyon sa trabaho o sa ilalim ng mga kasunduan sa hindi paglalahad);
  • Mag-upload, mag-download, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang nilalaman, kabilang ang sa pamamagitan ng anumang mga attachment dito, na lumalabag sa anumang patent, trademark, trade secret, copyright o iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari ng alinmang partido;
  • Mag-upload, mag-download, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang nilalaman, kabilang ang sa pamamagitan ng anumang mga attachment dito, anumang hindi hinihingi o hindi awtorisadong advertising, mga materyal na pang-promosyon, "junk mail," "spam," "chain letters," "pyramid schemes," ng anumang iba pang anyo ng pangangalap;
  • Mag-upload, mag-download, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang nilalaman, kabilang ang sa pamamagitan ng anumang mga attachment dito, anumang materyal na naglalaman ng mga virus ng software o anumang computer code, mga file o program na idinisenyo upang matakpan, sirain o limitahan ang paggana ng anumang software ng computer o hardware o kagamitan sa telekomunikasyon; at
  • Sinasadya o hindi sinasadyang lumabag sa anumang naaangkop na lokal, estado, pambansa, o internasyonal na batas

Disclaimer ng Warranty at Limitasyon ng Pananagutan

Ang iyong paggamit ng Mga Serbisyo at ang Site ay nasa iyong tanging panganib. Ang mga materyales at impormasyon sa Site at Mga Serbisyong ito ay ibinibigay sa "as is" at "as available" na batayan at para sa personal na paggamit lamang. Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, itinatanggi ng SMUD ang lahat ng mga garantiya at warranty ng anumang uri, ipinahayag man o ipinahiwatig, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, ang mga ipinahiwatig na garantiya ng kakayahang maikalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin, anumang inaasahan ng privacy, katumpakan o pagkakumpleto o hindi paglabag sa mga karapatan ng ikatlong partido sa pagpapatakbo ng Site na ito o sa impormasyon, nilalaman o mga materyales sa o nakuha sa pamamagitan ng Site na ito o anumang mga produkto o serbisyo ng mga serbisyo sa online na pagbabayad, o iba pang mga third party. Hindi ginagarantiyahan ng SMUD na ang mga function na nakapaloob saanman sa Site o sa pamamagitan ng paggamit ng Mga Serbisyo o sa mga materyales kasama sa Site ay hindi maaantala o walang error, na ang mga depekto ay itatama o na ang Site na ito, anumang materyales o anumang server na ginamit ng SMUD ay libre mula sa mga virus o iba pang nakakapinsalang sangkap.

SUMASANG-AYON KA NA SA ILALIM NG WALANG PANGYAYARI AY MANANAGOT, ANG MGA DIREKTOR, OPISYAL, EMPLEYADO, AT AHENTE NITO AY MANANAGOT SA ANUMANG PARAAN PARA SA ANUMANG MGA PINSALA (DIRECT MAN, DI DIREKTA, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, O IBA PA PARAAN NA KAUGNAY SA, ANG PAGGAMIT NG O KAWALAN NG GAMITIN ANG SITE PARA SA ANUMANG IMPORMASYON, NILALAMAN O MGA MATERYAL SA O NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG SITE NA ITO O ANUMANG MGA PRODUKTO O SERBISYONG NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG MGA AFFINITY PARTNERS O IKATLONG KASAMA NG KASAMAHAN ASED IN KONTRATA, TORT, O MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O IBA PANG MGA TEORYA NG PANANAGUTAN, O PARA SA NILALAMAN, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANUMANG MGA PAGKAKAMALI O PAGKAKAMALI SA ANUMANG NILALAMAN, ANUMANG NAKA-OPENSIBO, INDECENT, PANINIRANG PANINIRANG O IBA PA NA HINDI MABUTI. ANUMANG URI NG PINSALA NA MATAPOS BILANG RESULTA NG IYONG PAGGAMIT O PAGTINGIN NG ANUMANG NILALAMAN NA NA-POST, NA-EMAIL, NAIPINASA O IBA PANG GINAWA NG MGA GUMAGAMIT NG MGA SERBISYO.

Indemnity

SUMASANG-AYON KA NA MAGBAYAD AT MAGHAWAK NG WALANG KASAMA NA SMUD, MGA DIREKTOR, OPISYAL, EMPLEYADO, AT MGA AHENTE NITO NA HINDI MAKASASAMA SA ANUMANG CLAIM O DEMAND, KASAMA ANG MGA BAYAD AT GASTOS NG MGA MAKAKATUTONG ABOGADO, NA GINAWA NG ANUMANG THIRD OFORTY NA DAHIL SA IYO. GINAWANG MAGAGAMIT SA PAMAMAGITAN NG IYONG PAGGAMIT NG MGA SERBISYO; (II) IYONG PAGLABAG SA MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT; O (III) ANG IYONG PAGLABAG SA ANUMANG KARAPATAN NG IBA.

Lokal at Naaangkop na Batas

Kinokontrol at pinapatakbo ng SMUD ang Site mula sa punong-tanggapan nito sa Sacramento, California at hindi gumagawa ng representasyon na ang mga pinagmamay-ariang materyales ay angkop o magagamit para magamit sa ibang mga lokasyon. Ang lahat ng marketing o promotional na materyales at iba pang nilalaman na makikita sa Site na ito ay nakadirekta lamang sa mga indibidwal, kumpanya o iba pang entity na matatagpuan sa teritoryo ng serbisyo ng SMUD. Ang anumang aksyon na nauugnay sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay pamamahalaan ng batas ng California at pagkontrol sa pederal na batas ng US nang walang pagsasaalang-alang sa pagpili o mga salungatan ng mga probisyon ng batas ng anumang hurisdiksyon. Sumasang-ayon kang magsumite sa hurisdiksyon ng mga hukuman na matatagpuan sa Sacramento County, sa Estado ng California, para sa paglutas ng lahat ng mga hindi pagkakaunawaan na nagmumula sa o nauugnay sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at/o sa iyong paggamit ng Site.

Paunawa Para sa Mga Claim ng Intellectual Property o Copyright Infringement

Kung naniniwala ka na ang iyong gawa ay kinopya sa paraang bumubuo ng paglabag sa copyright, o kung hindi man ay nilabag ang iyong mga karapatan sa intelektwal na ari-arian, mangyaring abisuhan kami kaagad. Magpadala ng "Notice of Infringement" sa dux@smud.org at i-fax ang isang nagpapatunay na kopya sa 1-916-732-6577. Ang Digital Millennium Copyright Act, 17 USC Ang seksyon 512 (c)(3)(A) ay tumutukoy sa kinakailangang impormasyon.

Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin ng Paggamit

Sumasang-ayon ka na maaaring baguhin ng SMUD ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito anumang oras nang walang abiso o pananagutan sa pamamagitan ng pag-update sa post na ito. Sumasang-ayon ka na ang iyong patuloy na paggamit ng Site pagkatapos gawin ang mga pagbabagong ito ay bubuo ng iyong pagtanggap sa naturang binagong Mga Tuntunin ng Paggamit. Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay pinaniniwalaan ng korte na may karampatang hurisdiksyon na salungat sa batas, kung gayon ang (mga) probisyon ay dapat ipakahulugan, hangga't maaari, upang ipakita ang mga intensyon ng mga partido, kasama ang lahat ng iba pang mga probisyon na natitira. sa buong puwersa at epekto. Ang kabiguan ng SMUD na ipatupad ang anumang karapatan o probisyon sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay hindi bubuo ng isang pagwawaksi ng naturang karapatan o probisyon maliban kung kinikilala at sinang-ayunan ng SMUD. Ang iyong paggamit ng Site ay napapailalim sa mga karagdagang disclaimer at caveat na maaaring lumitaw sa buong Site.