Dịch vụ dịch ngôn ngữ

Để thuận tiện cho người dùng không đọc được tiếng Anh, SMUD cung cấp bản dịch tự động trang web của mình. Chúng tôi đã cố gắng cung cấp bản dịch chính xác nhưng không thể đảm bảo tính chính xác của bất kỳ bản dịch nào. Một số mục trên trang web có thể không được dịch, chẳng hạn như hình ảnh chứa văn bản, tài liệu, bản đồ và một số thành phần trang web nhất định. Ngoài ra, một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động trong các phiên bản dịch. SMUD không chịu trách nhiệm về thông tin không chính xác hoặc những thay đổi về định dạng trang do sử dụng phần mềm dịch thuật.

Các trang web tiếng Anh trên trang web của chúng tôi là nguồn chính thức và chính xác. Bất kỳ sự khác biệt hoặc khác biệt nào do phần mềm dịch thuật tạo ra đều không mang tính ràng buộc và không có hiệu lực pháp lý cho các mục đích tuân thủ hoặc thực thi. Nếu bạn có thắc mắc về thông tin có trong trang web đã dịch, vui lòng tham khảo phiên bản tiếng Anh.

Nếu bạn có đề xuất về cách chúng tôi có thể cải thiện tính năng dịch tự động, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@smud.org. Chúng tôi có thể cập nhật thủ công một số nội dung.

SMUD cũng cung cấp dịch vụ ngôn ngữ cho khách hàng gọi đến trung tâm liên lạc của chúng tôi. Dịch vụ ngôn ngữ được cung cấp từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 7 sáng – 7 chiều bằng cách gọi 1-888-742-7683.