Hỗ trợ một tương lai không carbon

Khám phá cách bạn có thể tạo ra một môi trường lành mạnh hơn với không khí sạch hơn cho cộng đồng của chúng ta.

 

Triển vọng năng lượng của chúng tôi

Nhận thông tin hiện tại về mức sử dụng, mức dự báo cao nhất và cơ cấu năng lượng tái tạo của chúng tôi.

Xem thông tin năng lượng


 

Xem tiến trình của chúng tôi hướng tới một tương lai không có carbon

Nhận dữ liệu mới nhất về lượng khí thải carbon và số lượng khách hàng đăng ký tham gia các chương trình năng lượng sạch của chúng tôi.

Xem thông tin về khí thải và chương trình


Nguồn điện sạch được dán nhãn sạc vào chai nước màu trắng.

Trở thành nhà vô địch Clean PowerCity® !

Hãy thể hiện sự ủng hộ của bạn đối với Tầm nhìn Năng lượng Sạch của chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhãn dán.

Tôi muốn dán miễn phí!        Tìm hiểu về tầm nhìn của chúng tôi