Time-of-Day (5-8 p.m.) Rate

Mức giá này sẽ trở thành mức giá chuẩn cho tất cả khách hàng cư dân. Để giúp quý vị chuẩn bị cho việc chuyển tiếp, quý vị sẽ nhận được một lá thư khoảng 30 ngày trước khi mức giá mới của quý vị có hiệu lực.

Tại sao lại là Giờ trong Ngày?

Theo Time-of-Day Rate,  quý vị trả các mức giá điện khác nhau dựa vào mùa và thời gian trong ngày mà quý vị sử dụng.

Mức giá thấp hơn trong khoảng thời gian ngoài cao điểm vì chúng tôi tốn ít chi phí hơn để sản xuất hoặc mua điện. Mức giá tăng khi nhu cầu và chi phí điện tăng, đặc biệt là trong những tháng mùa hè.

Giờ cao điểm chỉ ba tiếng – 5 giờ chiều đến 8 giờ tối – Thứ Hai đến Thứ Sáu. Tất cả các giờ khác, kể cả ngày cuối tuần và ngày lễ là ngoài cao điểm.

Time of Day (TOD) giúp quý vị kiểm soát hóa đơn điện của mình khi quý vị:

  • Chuyển việc sử dụng điện của quý vị sang những thời điểm ngoài cao điểm có chi phí thấp hơn.
  • Sử dụng ít điện hơn trong giờ cao điểm từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối 
  • Giảm mức sử dụng tổng thể của quý vị

Nguồn tài nguyên

Làm cách nào để đăng ký mức giá tính theo Time-of-Day? 

Nếu quý vị sở hữu hoặc thuê một hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà hoặc xe sạc điện, quý vị có thể ghi danh ngay bây giờ. Nếu không, quý vị có thể  gửi mẫu đơn quan tâm để ghi danh sớm.

Quý vị cũng có thể tìm thấy thông tin về Time-of-Day (4-7 p.m.) Rate của chúng tôi. Mức giá này đã không còn nữa cho các đăng ký mới kể từ ngày 31 tháng Mười Hai, 2017.

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc chuyển đổi việc sử dụng của mình trong giờ cao điểm từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, quý vị có thể muốn cân nhắc ghi danh Fixed Rate. Tìm hiểu thêm về Fixed Rate.

Chi tiết về mức giá

Theo Time-of-Day (5-8 p.m.) Rate, quý vị trả các mức giá điện khác nhau dựa vào mùa và thời gian trong ngày mà quý vị sử dụng. Các biểu đồ dưới đây cho thấy các khoảng thời gian và mức giá cho các tháng không phải mùa hè và mùa hè.

Không phải mùa hè

Ngày 1 tháng Mười – ngày 31 tháng Năm

12 giờ đêm
5 giờ chiều
8 giờ tối
12 giờ đêm
Ngoài Giờ Cao Điểm
12 giờ đêm – 5 giờ chiều
$0.1151 kWh
Suốt ngày vào cuối tuần và ngày lễ
Giờ Cao Điểm
5 giờ chiều – 8 giờ tối
$0.1590 kWh
Ngoài Giờ Cao Điểm
8 giờ tối - 12 giờ đêm
$0.1151 kWh

Mùa Hè

Ngày 1 tháng Sáu – ngày 30 tháng Chín

12 giờ đêm
12 giờ trưa
5 giờ chiều
8 giờ tối
12 giờ đêm
Ngoài Giờ Cao Điểm
12 giờ đêm – 12 giờ trưa
$0.1387 kWh
Suốt ngày vào cuối tuần và ngày lễ
Giờ Cao Điểm Trung Bình
12 giờ trưa – 5 giờ chiều
$0.1914 kWh
Giờ Cao Điểm
5 giờ chiều – 8 giờ tối
$0.3369 kWh
Giờ Cao Điểm Trung Bình
8 giờ tối – 12 giờ đêm
$0.1914 kWh

Chủ xe chạy bằng điện:  Đăng ký xe chạy bằng điện (Electric Vehicle, EV) của quý vị trên My Account (Tài khoản của Tôi) để nhận khoản tín dụng sạc điện là 1.5 xu trên tất cả các mức sử dụng điện từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng

Điều quan trọng là giảm mức sử dụng điện từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối vào ngày thường

Mục tiêu của việc định giá theo Time-of-Day là giảm lượng điện mà chúng ta sử dụng trong giờ cao điểm.  Nhu cầu về điện của chúng ta tăng vọt vào cuối buổi chiều và đầu buổi tối vào các ngày thường. Điều này đặc biệt đúng vào mùa hè.

Để đáp ứng nhu cầu cao hơn này, chúng tôi thường phải mua năng lượng từ những nguồn rất tốn kém và ít thân thiện với môi trường.

Hãy giúp chúng tôi tránh mua năng lượng ít có lợi hơn và xây dựng các nhà máy điện mới bằng cách giảm việc sử dụng của quý vị trong các khoảng thời gian cao điểm. Bằng cách chuyển đổi thời gian quý vị sử dụng điện, quý vị có thể tiết kiệm hóa đơn và giảm bớt  tác động  vào môi trường của chúng ta.