Trở thành nhà cung cấp SEED

Chúng tôi đang tìm kiếm nhà cung cấp đáp ứng cả hai yêu cầu sau:

  • Chứng nhận: Các Bộ Dịch vụ Tổng hợp California (DGS) Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ và Chứng nhận DVBE phải chứng nhận nhà cung cấp là "Doanh nghiệp Nhỏ hoặc Doanh nghiệp siêu nhỏ". Đây là chứng nhận duy nhất mà chúng tôi chấp nhận và nó phải có trước ngày mở thầu (đối với IFB/BR hoặc RFQ/E-Bid) hoặc ngày hết hạn đề xuất (đối với RFP) để đủ điều kiện tham gia Chương trình SEED.
  • Trình độ chuyên môn của người trả giá: Nhà cung cấp phải đủ điều kiện là người trả giá SMUD trong 6 tháng trước ngày hết hạn giá thầu hoặc đề xuất. Địa chỉ thực tế của doanh nghiệp (do Bộ Dịch vụ Tổng hợp ghi lại trong Chứng nhận Doanh nghiệp Nhỏ) phải nằm trong lãnh thổ dịch vụ của SMUD. Nếu địa chỉ hiển thị trên Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Nhỏ là hộp thư bưu điện, hộp thư tại doanh nghiệp hộp thư tư nhân hoặc cơ sở cho thuê thì nhà cung cấp phải có khả năng chứng minh rằng nhà cung cấp cũng là người trả phí SMUD. 

Đăng ký công ty của bạn

Các nhà thầu SEED đủ điều kiện đấu thầu trong các cuộc chào mời mở có thể nhận được lợi thế về giá lên tới  5% (tối đa $250,000*). Các nhà thầu chính không thuộc SEED cũng có thể đủ điều kiện để có được lợi thế về giá bằng cách sử dụng các nhà thầu phụ của SEED.
 *Dựa trên giá thầu có trách nhiệm thấp nhất nhận được.
Các nhà thầu chính SEED đủ điều kiện đấu thầu các yêu cầu chào mời đề xuất (RFP) mở có thể nhận được tới 10 điểm đánh giá.  Các nhà thầu chính không phải SEED cũng có thể đủ điều kiện nhận được lợi thế điểm này bằng cách sử dụng các nhà thầu phụ SEED.
SMUD có thể đưa ra các cơ hội đấu thầu và ký hợp đồng (tối đa $82,000) hoặc thỏa thuận dịch vụ nhiều năm (không vượt quá $246,000) dành riêng cho những người tham gia SEED.